Vår integritetspolicy

Hur vi hanterar dina personuppgifter

 

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part för t.ex. marknadsföring eller annat kommersiellt bruk. De som har tillåtelse att begära information om dina uppgifter är t.ex. Polisen, Länsstyrelsen (Pantbankernas tillsynsmyndighet), Skatteverket och Kronofogden.

 

De uppgifter vi begär in kommer främst direkt från dig som kund. I de fall vi har väsentlig information till dig och vi inte har uppdaterade kunduppgifter kan vi ta hjälp av folkbokföringen.

 

Vi behöver dina personuppgifter för att bedriva en sund verksamhet i enlighet med gällande lagar, t.ex. pantbankslagen och penningtvättslagen.

 

Har vi inte haft en kundrelation de senaste åtta åren kommer dina uppgifter att raderas. Du har rätt att få dina uppgifter raderade tidigare om inga särskilda skäl föreligger.

UA-33208181-1