Villkor

Vem kan låna?

Du behöver en godkänd fotolegitimation samt vara fyllda 18 år och inte ha överförmyndare samt äga en belåningsbar var. Varan kreditbedöms, inte du.

 

Hur länge gäller mitt lån?

Lånets förfallodag inträffar mellan två till fyra månader efter belåningstillfället om ej annat överenskommits, man har två månader respit efter förfallodatumet. När lånet har förfallit kan man välja mellan följande alternativ: Omsättning, förlängning, amortering, inlösen, delinlösen eller auktionsförsäljning. Se förklaring av begreppen längre ner på sidan. Du kan naturligtvis reglera dit lån på ovanstående sätt tidigare om du vill.

 

Kan jag bli återbetalningsskyldig?

Du kan aldrig bli återbetalningsskyldig, oavsett om försäljningen av det pantsatta godset inte täcker upp för lånets omkostnader. Undantag finns vid ev. lagbrott såsom t.ex. bedrägeri eller stöld.

 

Jag vill sälja, inte låna!

Inga problem. Det är inget krav att betala tillbaka pengarna som du får vid pantsättningen.

 

Om du berättar för oss att du inte har för avsikt att hämta tillbaka dina varor så sätter vi lånets förfallodatum till samma som belåningsdatum. Dina pantsatta varor kommer då att säljas på auktion 2-4 månader tidigare än annars. Detta ökar dina chanser till överskott, se under “Auktionsförsäljning”.

 

En pantbank får inte köpa varor över disk utan ska alltid pröva en vara via auktion på uppdrag av låntagaren / pantsättaren. Detta för att du ska kunna vara säker på att du får ett korrekt belopp vid pantsättningen.

 

 

Förklaring av begreppen omsättning, förlängning, amortering, inlösen, delinlösen eller auktionsförsäljning.

 

Omsättning: Man betalar då upplupen ränta samt ev. avgifter och erhåller därmed en ny låneperiod.

 

Förlängning: Man betalar då ränta för valfritt antal månader samt en expeditionsavgift för att flytta fram förfallodatumet med lika många månader som man betalar för. Ett lån kan inte förlängas om det kommande förfallodatumet inklusive de två respitmånaderna gör att lånets ålder överstiger ett år. Omsättning är enda sättet för förlänga lånet om så är fallet.

 

Amortering: Man avbetalar med valfritt belopp, dock är panten kvar hos pantbanken till dess att hela lånebeloppet är avbetalat. Vid varje amorteringstillfälle betalas upplupen ränta samt avgifter varvid man också erhåller en ny låneperiod.

 

Inlösen: Man betalar lånebelopp, upplupen ränta samt avgifter och erhåller därmed säkerheten (panten) för lånet.

 

Delinlösen: Man betalar mellanskillnaden av summan för inlösen och lånebelopp för kvarvarande säkerhet (den del av panten som inte inlöses). Vid varje tillfälle man löser delar av ett lån betalas upplupen ränta samt avgifter varvid man erhåller en ny låneperiod på kvarvarande lån.

 

Auktionsförsäljning: Man betalar ingenting. Säkerheten för lånet säljs via en offentlig auktion. Från klubbat belopp dras lånebelopp, auktionskostnad, upplupna räntor och avgifter, resterande belopp (överskott) betalas tillbaka till låntagaren. Överskott över 100 SEK meddelas via rekommenderad post till den adress man uppgivit till pantbanken. Överskott understigande 100 SEK åligger låntagaren att kontrollera via egen kontakt med pantbanken.

Inför auktion meddelas låntagaren via lokalpress och brev. Brev skickas till den adress som uppgetts till pantbanken. Regleras inte lånet auktioneras säkerheten enligt ovan, man behöver inte meddela pantbanken om man inte tänker reglera lånet.

Har du inte för avsikt att lösa ditt lån kan du låta det säljas i förtid, detta ökar chansen till ett överskott. Du blir aldrig betalningsskyldig om en auktionsförsäljning inte täcker Pantbankens omkostnader.

UA-33208181-1