DG Pantbank AB

Vad är en pantbank?

En pantbank är ett företag som lånar ut pengar med värdeföremål som pant. Om lånet inte regleras säljs det pantsatta godset på auktion. Ifrån försäljningsintäkten får pantbanken behålla sina omkostnader. Vid eventuellt överskott betalas detta tillbaka till låntagaren, vid ev. underskott tar pantbanken förlusten.

Det är frivilligt att lösa sitt lån.

Låntagaren får inte någon betalningsanmärkning ifall försäljningen inte går ihop. Undantaget är vid försäljning av bostadsrätter där Kronofogdemyndigheten ibland behöver anlitas.

Pantbanksyrket ses som ett av historiens äldsta yrken.

Längre tillbaka i tiden löstes merparten av pantbankslånen. Då var syftet oftast att tillfälligt låna pengar. Så är det även i dagsläget, dock så har det numera även blivit ett alltmer vanligt sätt att avyttra saker som man inte längre använder eller vill ha kvar. Värdeföremål ifrån dödsbon har t.ex. blivit vanligt förekommande.

Under slutet på 1990-talet kom ett krav på att alla pantbanker ska drivas som aktiebolag. Länsstyrelsen är pantbankernas tillsynsmyndighet. De genomför regelbundet tillsynsbesök för att säkerställa att pantbankerna bedriver en sund verksamhet i enlighet med gällande lagstiftningen.

DG Pantbank AB

DG Pantbank AB driver Pantbanken i Trollhättan och Pantbanken i Skövde. Vissa i vår personalstyrka har 25 års erfarenhet ifrån pantbanksbranschen och vi står redo att göra vårt bästa för att hjälpa er. Har ni några frågor eller funderingar så är ni hjärtligt välkomna att kontakta något av våra kontor.

Här hittar ni våra öppettider och kontaktuppgifter.

Snabbanslutning