Information DG Pantbank AB

Värdering

Hur värderas mina saker?

Att göra en rättvis värdering över telefon eller via e-post är mycket svårt då faktorer som ev. skick, ålder m.m.m. spelar en stor roll vid en värdering!

Vid belåning av hemelektronik krävs butikskvitto. Hemelektronik bör inte vara äldre än 2 år, eftersom värdet på dessa varor sjunker i takt med den tekniska utvecklingen.

Guld behöver inte vara svenskstämplat, vi kontrollerar själva äktheten. Även för diamanter finns testutrustning. Vissa designsmycken i guld kan uppgå till över 800 kr/g.

Så här mycket betalar vi som lägst för ditt guld:

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar. Observera att vi inte har några dolda avdrag eller särskilda villkor för priserna som vi anger.

Priset avser per 1 gram guld för aktuell karathalt.

 • 24 karat: 570 SEK
 • 23 karat: 550 SEK
 • 22 karat: 530 SEK
 • 21 karat: 500 SEK
 • 20 karat: 460 SEK
 • 18 karat: 420 SEK
 • 14 karat: 325 SEK
 • 10 karat: 197 SEK
 • 9 karat: 190 SEK
 • 8 karat: 157 SEK

Om du inte avser att lösa ditt pantbankslån har du även chans att erhålla mer pengar efter auktionsförsäljningen (s.k. överskott). Du kan aldrig bli återbetalningsskyldig om t.ex. guldpriset rasar och pantbanken inte får in sina omkostnader.

Tips:

Det är ofta en god idé att jämföra mellan olika handlare för att säkerställa hur mycket du får för just ditt guld. Nedan får du några förslag på vad ska du tänka på.

 • Vikten på ditt guld.
 • Om avdrag från annonserat guldpris görs. Det är oerhört vanligt med avdrag för t.ex. värderingskostnad och reningskostnad.
 • Kontrollera även vilken karat som gäller för det annonserade guldpriset. Det skiljer, som ni kan se ovan, ganska mycket mellan de olika karathalterna och många marknadsför vad de betalar för 24 karat utan att ange det i marknadsföringen, trots att de flesta svenska smycken är i 18 karat.
 • Eventuella viktavdrag för stenar mm. ska kännas rimliga.
 • Kontrollera så att angivet guldpris gäller för samtliga gram du säljer. En del gulduppköpare erbjuder i sin marknadsföring ett högt pris per gram. Priset kan gälla för endast 1 gram alternativt om du skickar in en orimligt stor mängd guld. Grammen över eller under de särskilda villkoren, som ofta är svåra att hitta, kan kan vara en tredjedel av det marknadsförda priset. T.ex. ”Vi betalar 338 SEK/gram för 18 karat guld” medans det verkliga priset som du får är 108 SEK/gram om du inte uppfyller alla krav.
 • Kontrollera gärna med minst två olika handlare för att göra en jämförelse.

Som du ser ovan finns det gott om fallgropar. Du är alltid välkommen in till oss för en kostnadsfri värdering utan några som helst förpliktelser!

Så här mycket betalar vi för ditt silver:

Design och andra populära modeller/föremål värderas inte enbart enligt nedan utan bedöms utefter klubbade auktionspriser. Nedan angiven prissättning kan ses som en riktlinje för hur vi värderar silverföremål.

Priser anges i SEK per 1 gram silver enligt aktuell finhalt. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

 • 999/1000: 6,00 SEK
 • 925/1000: 5,60 SEK
 • 835/1000: 5,00 SEK

Hela smycken i silver, oavsett finhalt 830-835 alt. 925/1000 silver, belånas vanligtvis från 5,60 SEK per gram. Men som sagt ovan så utgår vi oftast från klubbade auktionspriser vilket kan resultera i betydligt högre grampriser.

Vid belåning av exklusivare ur kan vi ibland behöva skicka iväg uret för att fastställa äktheten. Certifikat och box påverkar värderingen.

Exempel på andra varor som du kan belåna:

 • Märkesverktyg
 • Antikviteter
 • Instrument
 • Konst
 • Teknikvaror
 • Exklusivare cyklar, orginalkvitto från återförsäljare krävs
 • Motorcyklar, om andrahandsvärdet överstiger 50 000 SEK
 • Bilar, om andrahandsvärdet överstiger 100 000 SEK

För belåning av fordon gäller i mån av plats samt att det finns registreringsbevis och att de är avbetalade.

Riktmärket för vad man ska kunna låna på en måttligt skrymmande vara är att andrahandsvärdet ska vara minst 200 SEK, skrymmande eller fraktkänslig minst 1 000 SEK. För guld och silver finns inte denna begränsning. Innefattade diamanter förhöjer oftast värdet på smycken. Vi på Pantbanken kan endast avgöra äktheten på diamanter.

Vid belåning av diamanter kan ett värderingsintyg från certifierad värderingsman ibland leda till att man kan låna mer. Observera att Pantbanken anskaffar värderingsintyget. Kostnad för värderingsintyg debiteras kunden, vanligtvis ca 800 SEK. Vid eventuell lösen av panten medföljer värderingsintyget.

En värdering tar i snitt ett par minuter. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor!

Ränta

beräknas per månadsbasis.

 • 1 – 10 000 SEK: 4,00 %
 • Del av lånebelopp 10 001 – 25 000 SEK: 3,75 %
 • Del av lånebelopp över 25 000 SEK: 2,25 %

Avgifter

 • Expeditionsavgift: 50 SEK per pantsedel
 • Uppläggningskostnad för fordon och bostadsrätter: 400 SEK
 • Aviseringskostnad efter förfallodatum: 25 SEK per brev
 • Anståndsavgift: 20 SEK
 • Adressundersökning vid ej meddelad adressändring: 50 SEK
 • Strykningskostnad efter sista regleringsdag: 75 SEK per lån + 25 SEK per utrop
 • Uppställningsavgift fordon: 75 SEK per kvadratmeter och månad. Beräknas genom fordonets/ekipagets längd x bredd. På Transportstyrelsens sida hittar ni ofta information angående mått i de fall fordonet har ett registreringsnummer.

Vid auktionsförsäljning tillkommer även nedanstående kostnader

 • Fast auktionskostnad: 150 SEK per lån
 • Fast auktionskostnad per utrop: 50 SEK
 • Provisionskostnad: 29 % på klubbat belopp (Traderas provisionskostnader ingår i dessa). I de fall en annan tredje part än Tradera behöver anlitas för försäljning av en pant kan denna parts försäljningskostnader tillkomma. Merparten av våra panter försäljs vi Tradera, undantag kan var t.ex. bostadsrätter alternativt vissa fordon.

Vi har valt att redovisa vår provisionskostnad på ett så lättbegripligt sätt som möjligt för dig som kund. Vi är inte ute efter att vilseleda dig genom olika typer av provisioner. När du som kund ska jämför provisionskostnader mellan olika auktionsfirmor bör du tänka på att kontrollera t.ex. köparprovision, säljarprovision, slagavgifter samt eventuella uppläggningskostnader och fotoavgifter.

Exempel vid belåning

 • Exempel 1: Du lånar 5 000 SEK i 1 månad. Kostnad för inlösen blir 5 250 SEK. Lånebelopp 5 000 SEK + ränta 200 SEK + exp.avg. 50 SEK.
 • Exempel 2: Du lånar 15 000 SEK i 1 månad. Kostnad för inlösen blir 15 638 SEK. Lånebelopp 15 000 SEK + ränta 588 SEK + exp.avg. 50 SEK.
 • Exempel 3: Du lånar 100 000 SEK i 1 månad. Kostnad för inlösen blir 102 700 SEK.  Lånebelopp 100 000 SEK + ränta 2 650 SEK + exp.avg. 50 SEK.
 • Exempel 4: Du lånar 100 000 SEK i 2 månader. Kostnad för inlösen blir 105 350 SEK. Lånebelopp 100 000 SEK + ränta 5 300 SEK + exp.avg. 50 SEK.

Bra att veta

Ränta samt expeditionsavgift betalar man om och när man bestämmer sig för att t.ex. lösa, omsätta, förlänga, höja eller amortera ett lån. Dock beräknas räntan alltid på månadsbasis så minsta räntekostnad är för en månad.

Räntan beräknas från månad till månad varvid månad räknas som hel efter 2 dagars överskridande.

Exempel: Du tar ett lån 20 januari och löser det den 22 februari då räknar vi ränta för 1 månad, men om du löser lånet den 23 februari (3 dagars överskridande ) räknar vi ränta för 2 månader.

Väljer man att inte lösa in ett lån är det inga avgifter eller räntor som behöver betalas. Det pantsatta godset säljs då på offentlig auktion för att pantbanken ska få in sina omkostnader. Du blir aldrig betalningsskyldig, oavsett auktionsförsäljningens resultat. Dock är det så att panter som säljs på en auktion kan generera ett överskott till låntagaren. Pantbanken tar vid en auktion ut lånesumma, ränta, expeditionsavgift samt auktionskostnader. Överstiger slagpriset denna summa tillfaller överskottet låntagaren.

Ett sista förtydligande i de fall du väljer att inte lösa in ditt lån.
Om slagpriset inte når upp till lånets omkostnader behöver du inte betala något. Du blir aldrig återbetalningsskyldig om du väljer att inte lösa ditt lån, oavsett om panten inte täcker upp pantbankens omkostnader. Det är pantbankens ansvar att se till att det pantsatta godset är tillräckligt som säkerhet för lånet. Eventuellt överskott tillfaller låntagaren.

Vem kan låna?

Du behöver en godkänd fotolegitimation samt vara fyllda 18 år och inte ha överförmyndare samt äga en belåningsbar vara. Varan kreditbedöms, inte du.

Hur länge gäller mitt lån?

Lånets förfallodag inträffar mellan två till fyra månader efter belåningstillfället. Du har två månader respit efter förfallodatumet, om ej annat överenskommits. När lånet har förfallit kan man välja mellan följande alternativ: Omsättning, förlängning, amortering, inlösen, delinlösen eller auktionsförsäljning. Se förklaring av begreppen längre ner på sidan. Du kan naturligtvis reglera dit lån på ovanstående sätt tidigare om du vill.

Kan jag bli återbetalningsskyldig?

Du blir inte återbetalningsskyldig, med undantag vid ev. lagbrott såsom t.ex. bedrägeri eller stöld. Om du väljer att inte lösa ditt lån säljs din pant via auktion. Täcker försäljningen av det pantsatta godset inte upp för lånets omkostnader tar pantbanken förlusten. Om försäljningsintäkten blir större än lånets omkostnader får du överskottet. Du blir med andra ord aldrig betalningsskyldig om en auktionsförsäljning inte täcker Pantbankens omkostnader.

Jag vill sälja, inte låna!

Inga problem. Det är inget krav att betala tillbaka pengarna som du får vid pantsättningen.

Om du inte har för avsikt att hämta tillbaka dina varor som du pantsatt, kommer varorna att säljas på auktion.

En pantbank får inte köpa varor över disk. Varan ska alltid prövas via auktion på uppdrag av låntagaren/pantsättaren. Detta för att du ska vara säker på att du får en korrekt värdering vid pantsättningen. Ev. överskott betalas tillbaka till pantsättaren. Du blir aldrig betalningsskyldig om försäljningen inte täcker pantbankens omkostnader.

Förklaring av begrepp.

 • Omsättning: Du betalar då upplupen ränta samt ev. avgifter och erhåller därmed en ny låneperiod. Du kan omsätta ett lån hur många gånger som helst. Du väljer själv när ditt lån ska lösas, under förutsättning att lånet omsätts inom tidsramen som finns angiven på din pantsedel.
 • Förlängning: Du betalar då ränta för valfritt antal månader samt en expeditionsavgift för att flytta fram förfallodatumet med lika många månader som man betalar för. Ett lån kan inte förlängas om det kommande förfallodatumet inklusive de två respitmånaderna gör att lånets ålder överstiger ett år. Omsättning är enda sättet för förlänga lånet om så är fallet.
 • Amortering: Du avbetalar med valfritt belopp, dock är panten kvar hos pantbanken till dess att hela lånebeloppet är avbetalat. Vid varje amorteringstillfälle betalas upplupen ränta samt avgifter varvid man också erhåller en ny låneperiod.
 • Inlösen: Du betalar lånebelopp, upplupen ränta samt avgifter och erhåller därmed säkerheten (panten) för lånet.
 • Delinlösen: Du betalar mellanskillnaden av summan för inlösen och lånebelopp för kvarvarande säkerhet (den del av panten som inte inlöses). Vid varje tillfälle man löser delar av ett lån betalas upplupen ränta samt avgifter varvid man erhåller en ny låneperiod på kvarvarande lån.
 • Anstånd: Ditt lån har förfallit till betalning, men du har ingen möjlighet att reglera det i tid. Du kan då ansöka om anstånd. Vi försöker att vara medgörliga och vi vet att oplanerade saker inträffar ibland.
 • Auktionsförsäljning: Du betalar ingenting. Säkerheten för lånet säljs via en offentlig auktion. Du blir aldrig betalningsskyldig om lånets säkerhet inte inbringar pantbankens omkostnader för lånet. Ev. förlust tar pantbanken, ev. överskott tillfaller låntagaren. Inför auktion meddelas du via brev. Brev skickas till den adress som uppgetts till pantbanken. Regleras inte lånet auktioneras säkerheten enligt ovan.
 • Överskott: Vid en auktionsförsäljning får pantbanken behålla sina omkostnader. Inbringar det pantsatta godset mer vid auktionsförsäljningen så betalas överskjutande belopp s.k. ”överskott” tillbaka till dig. Överskott på över 100 SEK meddelas av oss via rekommenderad post medans överskott understigande 100 SEK åligger dig att kontrollera via egen kontakt med pantbanken.

Nedan kan du se när ditt/dina lån senast ska regleras.

Lån med förfallodatum t.o.m. 2024-03-28

skall omsättas senast 2024-05-31

om så inte sker startas en auktion på det pantsatta godset under perioden fr.o.m. 2024-06-29 t.o.m. 2024-07-14.

Lån med förfallodatum t.o.m. 2024-03-01

skall omsättas senast 2024-05-03

om så inte sker startas en auktion på det pantsatta godset under perioden fr.o.m. 2024-06-01 t.o.m. 2024-06-16.

Lån med förfallodatum t.o.m. 2024-02-05

skall omsättas senast 2024-04-06

om så inte sker startas en auktion på det pantsatta godset under perioden fr.o.m. 2024-05-04 t.o.m. 2024-05-19.

Lån med förfallodatum t.o.m. 2023-12-29

skall omsättas senast 2024-03-01

om så inte sker startas en auktion på det pantsatta godset under perioden fr.o.m. 2024-03-30 t.o.m. 2024-04-14.

Lån med förfallodatum t.o.m. 2023-12-01

skall omsättas senast 2024-02-02

om så inte sker startas en auktion på det pantsatta godset under perioden fr.o.m. 2024-03-02 t.o.m. 2024-03-17.

Lån med förfallodatum t.o.m. 2023-10-27

skall omsättas senast 2023-12-29

om så inte sker startas en auktion på det pantsatta godset under perioden fr.o.m. 2024-01-27 t.o.m. 2024-02-11.

Lån med förfallodatum t.o.m. 2023-09-29

skall omsättas senast 2023-12-01

om så inte sker startas en auktion på det pantsatta godset under perioden fr.o.m. 2023-12-30 t.o.m. 2024-01-14.

Lån med förfallodatum t.o.m. 2023-08-25

skall omsättas senast 2023-10-27

om så inte sker startas en auktion på det pantsatta godset under perioden fr.o.m. 2023-11-25 t.o.m. 2023-12-10.

Lån med förfallodatum t.o.m. 2023-07-28

skall omsättas senast 2023-09-29

om så inte sker startas en auktion på det pantsatta godset under perioden fr.o.m. 2023-10-28 t.o.m. 2023-11-12.

Lån med förfallodatum t.o.m. 2023-06-30

skall omsättas senast 2023-09-01

om så inte sker startas en auktion på det pantsatta godset under perioden fr.o.m. 2023-09-30 t.o.m. 2023-10-15.

Lån med förfallodatum t.o.m. 2023-05-26

skall omsättas senast 2023-07-28

om så inte sker startas en auktion på det pantsatta godset under perioden fr.o.m. 2023-09-02 t.o.m. 2023-09-17.

Lån med förfallodatum t.o.m. 2023-04-28

skall omsättas senast 2023-06-30

om så inte sker startas en auktion på det pantsatta godset under perioden fr.o.m. 2023-07-29 t.o.m. 2023-08-13.

Lån med förfallodatum t.o.m. 2023-03-31

skall omsättas senast 2023-06-02

om så inte sker startas en auktion på det pantsatta godset under perioden fr.o.m. 2023-07-01 t.o.m. 2023-07-16.

Lån med förfallodatum t.o.m. 2023-02-27

skall omsättas senast 2023-04-28

om så inte sker startas en auktion på det pantsatta godset under perioden fr.o.m. 2023-06-03 t.o.m. 2023-06-18.

Lån med förfallodatum t.o.m. 2023-01-30

skall omsättas senast 2023-03-31

om så inte sker startas en auktion på det pantsatta godset under perioden fr.o.m. 2023-05-01 t.o.m. 2023-05-14.

Lån med förfallodatum t.o.m. 2023-01-02

skall omsättas senast 2023-03-03

om så inte sker startas en auktion på det pantsatta godset under perioden fr.o.m. 2023-04-01 t.o.m. 2023-04-16.

Lån med förfallodatum t.o.m. 2022-11-25

skall omsättas senast 2023-01-27

om så inte sker startas en auktion på det pantsatta godset under perioden fr.o.m. 2023-02-25 t.o.m. 2023-03-12.

Lån med förfallodatum t.o.m. 2022-10-28

skall omsättas senast 2022-12-30

om så inte sker startas en auktion på det pantsatta godset under perioden fr.o.m. 2023-01-28 t.o.m. 2023-02-12.

Lån med förfallodatum t.o.m. 2022-09-30

skall omsättas senast 2022-12-02

om så inte sker startas en auktion på det pantsatta godset under perioden fr.o.m. 2022-12-31 t.o.m. 2023-01-15.

Villkor för behandling av personuppgifter

DG Fastigheter Auktioner, org.nr 556632-5485, samt dotterbolaget DG Pantbank AB, org.nr 556548-0406, nedan kallat ”Pantbanken”, är personuppgiftsansvarig.

Behandling och insamling

Pantbanken begär främst in uppgifter direkt från dig som kund. I de fall Pantbanken har väsentlig information till dig, men inte har uppdaterade kunduppgifter, kan vi ta hjälp av folkbokföringen.

Pantbanken behandlar dessa uppgifter med stöd av följande lagar och förordningar som en nödvändighet för att kunna fullfölja Pantbankens åtagande gentemot kund enligt nedan:

Pantbanksverksamhet med stöd av Pantbankslag (1995:1000) samt Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och bokföringslag (1999:1078)

Auktionsverksamhet med stöd av Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler och bokföringslag (1999:1078)

Lagring och radering

Pantbanken lagrar uppgifterna och raderar eller anonymiserar enligt nedan:

Pantbanksverksamhet, uppgifterna sparas i 10 år med stöd av pantbankslag (1995:1000). Uppgifterna raderas efter 10 år om inga nya transaktioner tillkommit.

Auktionsverksamhet, uppgifterna sparas i 7 år med stöd av bokföringslag (1999:1078), därefter raderas uppgifterna.

Samtycke

Genom att godkänna dessa villkor lämnar du ditt samtycke till att Pantbanken behandlar dina personuppgifter. Du kan som kund när som helst ta tillbaka ditt samtycke under förutsättning att Pantbanken och du inte har ingått eller genomfört några affärstransaktioner.

Detta gör du genom att kontakta Pantbanken på följande mailadress: daniel@panta.nu alt. via brev till DG Pantbank AB, Residensgatan 5, 462 33 Vänersborg, notera dock att om du ingått eller genomfört någon form av affärsförbindelse så gäller avtalet, dvs samtycket kan inte återtas.

Pantbanken vill lämna rätt kommunikation till dig, i rätt tid och i rätt kanal. Pantbanken behandlar dina uppgifter i syfte att kommunicera personlig och relevant information t.ex. via brev, e-post och andra digitala kanaler.

Genom att ingå avtal med Pantbanken lämnar du ditt samtycke enligt marknadsföringslagen till elektronisk marknadsföring av våra egna tjänster. Du har rätt att när som helst avregistrera dig från utskick genom att meddela detta till oss.

Delning av uppgifter

Pantbanken delar de insamlade uppgifterna med moderbolaget DG Fastigheter Auktioner AB.

Pantbanken lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part för t.ex. marknadsföring eller annat kommersiellt bruk. De som har tillåtelse att begära information om dina uppgifter är t.ex. Polisen, Länsstyrelsen (Pantbankernas tillsynsmyndighet), Skatteverket och Kronofogden.

För pantbanksverksamheten gäller tystnadsplikt. I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Behandling av insamlade uppgifter

Behandling av personuppgifter sker inom EU/EES.

Rättigheter

Dataskyddslagen ger dig en rad rättigheter kring behandlingen av dina personuppgifter:

Tillgång till dina uppgifter. Du kan på Pantbankens olika kontor kontrollera alt. begära rättning av dina personuppgifter. Du kan också begära ut ett så kallat registerutdrag från Pantbanken gällande samtlig behandling av personuppgifter (legitimationskrav).

Återkalla samtycke, du kan alltid återkalla samtycke om det inte affärsförbindelse genomförts, då gäller avtalet.

Begära radering förutom i de fall det inte är möjligt p.g.a. legala krav.

Dataportabilitet
Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format. Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:

DG Pantbank AB, org.nr. 556548-0406
Residensgatan 5
462 33 Vänersborg

Telefon 070-495 57 63
daniel@panta.nu

Öppettider

För våra öppettider klicka här

Snabbanslutning