Räntor och avgifter

Ränta

Belopp i SEK. Ränta per månadsbasis.
1 – 10 000 4,00 %
Del av lånebelopp 10 001 – 25 000 3,75 %
Del av lånebelopp över 25 000 2,25 %

Expeditionsavgift 50 SEK per pantsedel.

Exempel 1: Du lånar 5 000 SEK i 1 månad. Kostnad för inlösen blir 5 250 SEK
(Lånebelopp 5 000 SEK + ränta 200 SEK + exp.avg. 50 SEK)

Exempel 2: Du lånar 15 000 SEK i 1 månad. Kostnad för inlösen blir 15 638 SEK
(Lånebelopp 15 000 SEK + ränta 588 SEK + exp.avg. 50 SEK)

Exempel 3: Du lånar 100 000 SEK i 1 månad. Kostnad för inlösen blir 102 700 SEK
(Lånebelopp 100 000 SEK + ränta 2 650 SEK + exp.avg. 50 SEK)

Exempel 4: Du lånar 100 000 SEK i 2 månader. Kostnad för inlösen blir 105 350 SEK
(Lånebelopp 100 000 SEK + ränta 5 300 SEK + exp.avg. 50 SEK)

Ränta samt expeditionsavgift betalar man om och när man bestämmer sig för att t.ex. lösa, omsätta, förlänga, höja eller amortera ett lån. Dock beräknas räntan alltid på månadsbasis så minsta räntekostnad är för en månad.

Räntan beräknas från månad till månad varvid månad räknas som hel efter 2 dagars överskridande.

Exempel: Du tar ett lån 20 januari och löser det den 22 februari då räknar vi ränta för 1 månad, men om du löser lånet den 23 februari (3 dagars överskridande ) räknar vi ränta för 2 månader.

Väljer man att inte lösa in ett lån är det inga avgifter eller räntor som behöver betalas, utan pantgodset säljs då på offentlig auktion. Du blir aldrig betalningsskyldig. Dock är det så att panter som säljs på en auktion kan generera ett överskott till låntagaren. Pantbanken tar vid en auktion ut lånesumma, ränta, expeditionsavgift samt auktionskostnader. Överstiger slagpriset denna summa tillfaller överskottet låntagaren.
Om slagpriset inte når upp till lånets omkostnader behöver du, som sagt tidigare, inte betala något. Du blir aldrig återbetalningsskyldig om du väljer att inte lösa ett lån, oavsett om panten inte täcker upp pantbankens omkostnader. Det är pantbankens ansvar att se till att det pantsatta godset är tillräckligt som säkerhet för lånet.

Auktionskostnader

Provisionskostnad: 29 % på klubbat belopp (Traderas provisionskostnader ingår i dessa). I de fall en annan tredje part än Tradera behöver anlitas för försäljning av en pant kan denna parts försäljningskostnader tillkomma. Merparten av våra panter försäljs vi Tradera, undantag kan var t.ex. bostadsrätter alternativt vissa fordon.
Vi har valt att redovisa vår provisionskostnad på ett så lättbegripligt sätt som möjligt för dig som kund. Vi är inte ute efter att vilseleda dig genom olika typer av provisioner. När du som kund ska jämför provisionskostnader mellan olika auktionsfirmor ska du tänka på att kontrollera t.ex. köparprovision, säljarprovision, slagavgifter samt eventuella uppläggningskostnader och fotoavgifter.

Fast auktionskostnad: 150 SEK per lån

Fast auktionskostnad per utrop: 50 SEK

Aviseringskostnad efter förfallodatum: 25 SEK per brev

Aviseringskostnad för överskott överstigande 100 SEK (rek via posten): 75 SEK

Strykningskostnad efter sista regleringsdag: 75 SEK per lån + 25 SEK per utrop

Anståndsavgift: 20 SEK

Adressundersökning vid ej meddelad adressändring: 50 SEK

Snabbanslutning